YÖNETİŞİM İLKELERİMİZ


  • Katılımcı demokratik platform ve kurumsal yönetişim anlayışı

  • Kurumun çevreye, topluma, müşterilere, hissedarlara, çalışanlara ve diğer paydaşlara karşı sosyal sorumlulukları ve haklarının korunması

  • Adil olma ve eşitlik,

  • Şeffaflık, bilgilendirme ve iletişim

  • Hesap vericilik ve denetlenebilme, ölçülebilirlik ve süreç yönetimi

  • Küreselleşme, sürdürülebilirlik ve büyüme

  • Gelecek değeri yaratmak ve liderlik

EĞİTİM KATALOĞU