TEMEL STRATEJİLERİMİZ

 • Toplum, müşteri ve paydaşlarımızın beklentilerinden hareket etmek

 • Beklentileri senkronize ederek çözüm üretmek

 • Müşterilerimizin memnuniyetlerini tam ve mutlak sağlamak

 • Kurumun sürdürebilirliğini ve büyümesini sağlamak

 • Beklenti Yönetimi
 • Tamamen kendi knowhow’ı ile hazırlanmış, 8’i takvime alınmış 16 sertifika programı, 20’si takvime alınmş 120 seminer programı, Danışmanlık ve Teknoloji çalışmaları ile Ronesans Değişim Bilimleri Enstitüsü büyük bir ailedir.
 • Amacımız, programı değerlendiren kişilerin kendi ihtiyaçları çerçevesinde en doğru eğitimi seçmelerine yardımcı olmak; kariyer ve iş hedeflerinde bu eğitimin rolunun tespitini sağlamak; uzmanlıktan liderlik süreçlerine geçişte eğitimlerimizin vizyonel farkını nasıl kullanabileceklerini anlatmak; kurumlarına uzman ya da lider olarak sağlayacakları kısa, orta ve uzun vadeli faydayı detaylandırmaktır.
 • Telefon görüşmelerini takip eden zamanlarda, program danışman ve eğitmenleri ile programa katılmayı planlayan kişileri bir araya getiren bedelsiz tanıtım demonstrasyonları düzenlenmektedir. Interaktif gerçekleşen bu demonstrasyonlarda, misafirlerimizin hocalarımıza sorularını bire bir sormaları, eğitim kitapları, sunu ve eğitim ortamını görmeleri, kısaca eğitimin kendilerine sağlayacağı faydayı kendilerinin tespit etmelerine uygun ortam sağlanmaktadır.
 • Program danışman ve eğitmenleri de katılmayı planlayan misaifrlerimizin soruları ve beklentileri çerçevesinde eğitimin uygulama ve akışını anlatmakta, aynı zamanda katılımcıların bu eğitimden sağlayacakları fayda ile ilgili oluşturdukları görüşleri ya hemen misaifrimizle ya da eğitim koordinatörleri paylaşarak doğru yönlendirme için zemin oluşturmaktadır.
 • RönesanS Akademi’nin ya da katılmayı planlayan misafirimizin ihtiyaç duyması durumunda “e-Learning Suite” üzerinde yer alan eğitim ihtiyaç analizi de doldurulabilinir.

Rönesans kurumlara eğitim konusunda bütünleşik çözümler üretir.

 • Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, iş dünyasına dönük vizyon oluşturan ve bunu Üniversiteler Sanayi Odaları ve toplumla paylaşan kuruluştur.
 • Rönesans Danışmanlık, şirketleri analiz eder yeniden yapılandırır, yöneten şirketleri Yönetişen hale getirir. Sürdürülebilir büyümelerini sağlar.
 • Rönesans Teknoloji ,“Sanal Ofis, Sanal sınıf, Sanal Ortamda danışmanlık, Uzaktan eğitim, İletişim Yönetişim Portalları “ yazılımlarını üretir kurumlara adapte eder.
 • Rönesans Akademi ise, kurumların her türlü kurumsal eğitim beklentilerini karşılamasının yanı sıra kendi sınıflarında düzenli olarak 10 yıldır açtığı her biri 12 günlük 8 sertifika programı ve CG-MBA programı ile bireysel katılımcıların beklentilerini de yönetir.
 • Sosyal sorumlulukla davranır.
 • Yönetişim ve müşteri merkezli duruşundan hiçbir şekilde taviz vermez.
 • Türkiye’de sertifika programlarını başlatan kuruluştur.
 • Türkiye’de kendi sınıflarında ilk defa ve hala projeksiyon makineleri ile eğitim veren kuruluştur.
 • Eğitimlerde her yıl sürekli yenilediği kendi kitaplarını veren ilk ve hala tek kuruluştur.
 • Sanal sınıf yazılımları internet yayıncılığı teknolojisi ile uzaktan sınıf ortamı izlenebilen ilk ve hala tek kuruluştur.
 • Her eğitimin geleceğe değer katan vizyonel bölümü, hayata geçirilebilir ve güne değer katan operasyonel  bölümü ve uygulama yol haritasının da içinde bulunduğu ölçme değerlendirme bölümü yer alır.
 • Tüm eğitim salonlarımızda 2x2 m. ekranda izlenebilen video, DVD, internet, TV          bağlantı imkânı ve havalandırma ve klima sistemi mevcuttur.

Ölçme ve Değerlendirme

 • İki günü geçen eğitimlerde ya da kurumun talebi halinde, “Öğrencinin notu öğretmenin notudur” ilkesinden hareketle, eğitimcinin öğretebilme, katılımcının öğrenebilme yeterliliklerinin anlaşılması ve bilgi açıklıklarının tekrar iyileştirilmesi için eğitim sonrasında yüz yüze ve/ veya internet üzerinden, çoktan seçmeli testler uygulanır.
 • Katılımcılar internet üzerinde eğitim sonu bilgi testlerinin yanı sıra, sanal sınıfta kimlik analizlerini ve SWOT analizlerini doldururlar ise, katılımcıların mesleki kimlik ve liderlik puan ortalamaları ve SWOT sonuçları da eğitim raporu ile birlikte sunulur.

Eğitmenler ve eğitim anlayışımız

 • Eğitimler iş dünyasından profesyonellerce ya da iş dünyası tecrübesi olan akademisyenlerle mutlak uygulamalı ve film gösterimli teatral olarak yapılır.
 • Eğitimciler, Rönesans’ın ”Uygulanabilir Bilgi Ekonomik Değer Taşır” ve “Yaşam Boyu Eğitim” ilkelerinden hareketle, yaşama geçirilebilecek ve değişimi karşılayabilen vizyonel bilgi ve becerileri katılımcılarımızla enteraktif olarak paylaşırlar. Tüm eğitimler PP ile hazırlanır ve katılımcının görerek de öğrenebilmeleri için projeksiyon makineleri ile sunulur.

EĞİTİM KATALOĞU