STRATEJİK YÖNETİM

 

Varlığınızı sürdürmeyi, sonra da sürdürülebilir büyümeyi, nasıl organize edeceğiz?

 

 • Küreselleşme, müşteri üstünlüğü ve bilgi süreçleri diye tanımladığınız yeni dünya düzeninde ve Türkiye durumsallığında Bu süreçleri kurumumuza nasıl adapte edeceğiz?
 • Üretim ve üründen hareket eden kültürümüzü nasıl müşteriden hareket eder hale getireceğiz?
 • Müşteri beklentilerini nasıl öğreneceğiz?
 • Bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı nasıl tespit edeceğiz?
 • Tedarikçilerimiz yeterli mi? İnsan kaynaklarımız yeterli mi? Teknolojimiz yeterli mi? Mali yapımız yeterli mi?
 • Yetersizse bizi bekleyen tehditler neler?
 • Eğer ki yeterli hale getirebilirsek beklentileri ne oranda, ne ölçüde, ne boyutta karşılayacağız?
 • Yani bu yılki iş hedefleriniz ne olmalı?
 • Organizasyonunuz bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi?
 • Ya bilgi teknolojilerimiz ne durumda? Bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi elimizdeki bilgi teknolojileri (IT) ve yazılımlarla (ERP) ölçebilecek miyiz?
 • Ölçme tekniklerimiz yeterli mi?
 • Kendi kendimizi, tüm süreçlerde, kalite açısından reel anlamda denetleyebiliyor muyuz?
 • Proseslerimizi, projelerimizi ölçebiliyor, değerlendirme yapabiliyor muyuz?
 • Hedeflerle uygulama arasındaki ölçünce çıkan açıklıkları yönetebiliyor muyuz?
 • Yani krizlik alanlarımızı nasıl yöneteceğiz?
 • Problemlerimizi nasıl çözeceğiz?
 • Geleceğimizi ön görebilecek miyiz?
 • Büyümeyi nasıl yönetecek ve nasıl finans edeceğiz?
 • Nasıl değişecek ve değişimi nasıl sürekli kılacağız?
 • Değişimin önündeki engeller neler ve kırmadan dökmeden nasıl aşacağız?
 • En önemlisi değişim sırasında ve sonrasında sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayacağız?

Çözüm;

 

 • Tüm organizasyon birimlerinin müşteri odaklı hale getirilmesi ile,
 • Kurum kültürü değişimleri, kurum içi iletişim ve ilişki kalitesinin arttırılarak yönetişime geçilebilecek kültürel ortamın oluşturulması ile,
 • Organizasyonun yönetişim, yürütüm ve kurumsal adalet sistemlerinin yeniden ve ayrı güçlerde olacak şekilde organize edilmesi ile,
 • Gerekli proses takımlarının, çapraz yönetişim ve proje takımlarının yer aldığı yatay ve çapraz fonksiyonlu bir yapıya kavuşturulması ile,
 • Organizasyon karar süreçlerini, riski yönetilmiş beklentilere ve ana kurum hedeflerine uygun doğru ama hızlı bir yapıya, taşınması ile,
 • Organizasyonun uygulama süreçlerini, ölçülebilir hale getirmek ve hızlı ama kontrollü uygulanmasını sağlanması ile ( Bunu teminen kurumun Balanced Score Card sistemine taşınması ile ) ,
 • Kurumsal adaleti gerçekleştirmek için performans sistemini ve performansa dayalı ücret, performansa dayalı eğitim ve kariyer sistemlerinin kurulması ile,
 • Mevcut insan kaynağının kişisel, sosyal, davranışsal yeterliliklerinin ve mesleki yetkinlik ve becerilerinin eğitimlerle tamamlanması ile,
 • Tüm beyaz yakalılarla, süreç sorumlusu mavi yakalı personelin aşağıdaki kuruma özel hazırlanmış tüm eğitimleri tamamlamaları ile,
 • Dış ve iç müşteri ilişkileri yönetişimi ve müşteri odaklılık (CRM)
 • Yönetişim organizasyon, kişisel yönetim becerileri ve liderlik
 • Maliyet yönetimi, faaliyet tabanlı maliyetleme, faaliyet tabanlı bütçe
 • Kişisel ve kurumsal kalite ve bütünleşik kalite sistemleri
 • Proje yönetimi ve bilgi yönetimi
 • Tüm kurum yönetici ve liderlerinin kuruma özel hazırlanacak olan (MT) programını alması
 • Gerekli olup mevcut olmayan yada değerleme sonuçlarına göre yeniden kurulması gerekli proseslerin sistem kurumları
 • Değerleme neticesinde yeniden yapılandırılması gereken sistemlerin yapılandırılması

 

EĞİTİM KATALOĞU