SİSTEM KURULUMU

Değer Zinciri Analizi - Süreç Haritaları

 

 • Rönesans Kurumların değer zinciri analizini çıkartır.
 • MS Visio ile süreç haritalamalarını yapar. Böylelikle;
 • Katma Değer sağlamayan süreçleri ayıklar.
 • Kalan süreçlerin verimliliğini arttırmak için "Metot" etütleri ve "Zaman" etütleri yapar.

Kurumun analizini yaptıktan sonra veya kurumun talebi halinde Rönesans aşağıdaki sistemleri sizin için kurar, çalıştırır, gerekirse yeni eleman seçer, öğretir ve yürütülmesini sağlar.

 

 

 • Uluslararası pazarlama sistem kurulumu ( Kurumların dışa açılmasının sağlanması, Ülke ve segment seçimi, fuar organizasyonları )
 • Dış ticaret operasyon sistem kurulumu ( İthalat, ihracat, transit ticaret, kambiyo, teşvik, lojistik sistemleri )
 • Müşteri ilişkileri Yönetimi sistem kurulumu ( Birebir pazarlama ve CRM paketlerinin kurulması)
 • Bilgi yönetimi ve proje yönetimi sistem kurulumları ( Kurumun ölçülebilirliğinin sağlanması )
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve satın alma sistem kurulumu ( Skor modeli, tedarikçi bulma, B2B )
 • Malzeme ihtiyaç planlama (MRP I) ve üretim kaynakları planlaması (MRP II) sistem kurulumu
 • İnsan Kaynakları Sistem Kurulumları
  • Yetkinlik bazlı eleman seçme yerleştirme
  • Performans yönetim sistemleri (SMART, 360 derece)
  • Ücret yönetim sistemi
  • Prim, ve öneri ödül sistemleri
  • Eğitim sistemi ve uzaktan eğitim sistemi
  • Kariyer yönetim sistemi

 

 • Stratejik planlama ve faaliyet bütçesi çalışmaları ( Dış çevre, yakın çevre, sektör analizleri, tüm departman SWOT'ları, ayrıntılı senaryo çalışmaları )
 • Finansman yönetimi sistem kurulumu ( Finansal analiz, planlama, krediler, fon ve risk yönetimi, başa baş analizleri, finansal raporlama sistemleri )
 • BASEL II ve UFRS sistem kurulumu ( Kurum konsolide bilanço ve gelir tablolarının UFRS çerçevesinde hazırlanması ve kurumun kredi derecelendirmeye hazırlanması )
 • Finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi sistem kurulumları ( Muhasebe ticari modüler paket veya ERP mali modül yazılım kurulumları )
 • Mali iç denetim sistem kurulumu ( Mizan denetimi, karşılaştırmalı mali tablo denetimleri )
 • Kalite yönetimi sistem kurulumu ( ISO 9000:2000, OHSAS, prosedürlerinin, talimatların ve formların kuruma özgü oluşturulması, belgenin alınması )
 • Öz değerlendirme, BSC sistem kurulumları (Öz değerlendirme ve BSC prosedürlerinin, takımlarının ve iç denetçilerinin oluşturulması )
 • Süreç yönetimi be 6 sigma sistem kurulumları

EĞİTİM KATALOĞU