PERFORMANS ÖLÇME SİSTEMİ

 

Hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı ölçebiliyor muyuz?

 

 • Elinizdeki bilgi teknolojilerini orta vadede kullanabileceğiniz şekilde optimize ederiz.
 • İletişim ve erişim alt yapılarınızı kurar yada iyileştiririz.
 • Kurumunuzun iletişim, işletim, ofis yazılımlarınızı (ERP) kontrol eder, yetersizse gerekli olan yazılımı kurarız.
 • Kurumun veri ve bilgi alt yapısını kararlara tabanlık yapacak hale getiririz (MIS).
 • Internet üzerinde çalışan iletişim ve yönetişim portalımızı kurarak, çalışanların birbiriyle, bayilerinizle, müşterilerinizle, tedarikçilerinizle, çözüm ortaklarınızla, pay sahiplerinizle telefon, mail, yüz yüze iletişiminizi ve içeriğini uzaktan erişebileceğiniz şekilde kaydederiz.
 • Öz değerleme sisteminizi kurarak, temel 5 kurumsal kaynağınız ile ilgili performansınızı toplam 10.000 puan üzerinden yaklaşık 1000 soru ile analiz eder, hem bölümlerin, hem kurumun aldığı puanlarla açıklarını saptarız ve iyileştiririz.
 • SPK'ya kote olan ve yönetişim endeksini hedefleyen kurumlarımız için 4 bölüm üzerinden toplam 400 soru ile ön derecelendirme yapar eksiklerimizi saptarız ve iyileştiririz.

Denetim sistemlerimiz yeterli mi?

 

 • Internet veya extranet üzerinde çalışabilen, kurumsal yönetim ve kalite dokümantasyon yönetimi ile "kalite denetim" sistemlerinizi kurarız (Yönetişim portalı, el kitabı, prosedürler, proses yönetimi).
 • "Mali iç denetim ve raporlama" sisteminizi kurar ve IAS (Uluslararası muhasebe sistemleri) çerçevesinde raporlamalarını oluştururuz.
 • Ana yol haritanızı tam ölçülebilir izlenebilir projelere çeviririz. Projeleri ve fazlarının başarısını ise Score Card'larla takip ederiz.
 • Tüm proses ve süreçlerden ve projelerden kişilere delege edilen görev ve fazları kişisel yönetim programı ile denetleriz.

 

EĞİTİM KATALOĞU