KURUMSAL ANKET ÇALIŞMALARI

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Kültürü Algılama Çalışmalarını üç anketle yapar:

 • Çalışanların Memnuniyeti Anketi
 • Firma Yönetim ve Kültürü Algılama Profili
 • Kurumsal Genişletilmiş SWOT

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Toplam 25 kategori, 120 sorudan oluşmaktadır.
Amaç, çalışanların motivasyon ve verimliliklerini azaltan ve/ veya artıran unsurların tespitidir.
Kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Temel Yönetsel Sistemlerden Memnuniyet
 • Bilgi – İletişim ve Çalışma Arkadaşlarından Memnuniyet
 • Yönetişim ve Yetkilendirme – Katılım
 • İnsan Kaynakları Planlamasından, İşe Alma ve Rotasyon Kriterlerinden Memnuniyet
 • Performans Yönetim Sisteminden Memnuniyet
 • Eğitim Sisteminden Memnuniyet
 • Kariyer Yönetim Sisteminden Memnuniyet
 • Ücret Yönetim Sisteminden Memnuniyet
 • Prim ve Ücret Dışı Ödemelerden Memnuniyet
 • Tesis ve Hizmetlerden, Çalışma Ortamından Memnuniyet
 • İş Güvencesinden Memnuniyet
 • Kurum Değer – Kabiliyet ve Rol Stratejilerinden Memnuniyet
 • Müşteri İletişim ve İlişkileri Stratejilerinden Memnuniyet
 • Operasyonel Proses ve Süreçlerden Memnuniyet
 • Kalite, Denetim, Değişim ve Süreç Yönetimi Çalışmalarından Memnuniyet
 • Öğrenme, Başarma, Tanınma Fırsat Eşitliği ve Kurumsal Adaletten Memnuniyet
 • İş Tatmininden Memnuniyet
 • Departman İş Süreçlerinin Uygulanmasından Memnuniyet
 • Kurum İş Sürçlerinin Uygulanmasından Memnuniyet
 • Liderinizden Memnuniyet
 • Kurum Yönetiminden Memnuniyet ( Yönetim Anlayışı, Kurum Lideri Dışındaki Üst Düzey Yöneticiler için )
 • Takım Liderlerinden Memnuniyet
 • Takımla, Departmanla ilgili Memnuniyet
 • Kurumun Toplum İçindeki Yerinden ve Çevre politikalarından Memnuniyet
 • Kurumdan Genel Memnuniyet

Kurum Kültürü ve Firma Profili Algılama

 • 87 sorudan oluşmaktadır.
 • Amaç, çalışanların gözü ile kurumun ve yönetim biçiminin algılanması ile kurum liderlerinin algılama farklılıklarını belirlemektir.

Genişletilmiş Kurumsal SWOT
10 kategori ve 30’ar başlıktan oluşmuştur.
Kurumun değerleri, ilkeleri, güçlü yanları, kabiliyetleri, kurumun rolü misyonu, vizyonu, geliştirilebilir alanları, fırsat ve tehditleri vs. yöneticiler, çalışanlar tarafından saptanacak, farkındalık, içselleştirme belirlenecektir.

Kategoriler aşağıdaki gibidir:

 • Değerlerimiz
 • Olması Gereken Değerlerimiz
 • Çalışma ve Yönetişim İlkelerimiz
 • Olması Gereken Çalışma ve Yönetişim İlkelerimiz
 • Güçlü Yanlarımız ve Kabiliyetlerimiz
 • Var Olan Üretken Rolümüz
 • Olması Gereken Üretken Rolümüz
 • Geliştirilebilir Alanlarımız
 • Fırsatlar
 • Tehlike ve Tehditler

Uygulama

 • www.ronesansakademi.com üzerinden dolduracak kişilere şifreler açılır.
 • Şifreler ve kullanım kılavuzu maille insan kaynakları yönetimi departmanına iletilir.
 • Rönesans danışmanı, sistemi tanıtmak üzere, tüm katılımcıların katılımı ile bir sunum yapar veya internet ortamında bir sunum yapar.
 • Sistemin işleyişinin kontrolü, sürecin tam zamanında ve hatasız bitirilmesi için Firmadan ve Rönesans’tan bir sorumlu atanır.
 • Anket sonuçları bir yönetim danışmanı tarafından kurum yönetimine sunulur ve kitap halinde teslim edilir.

EĞİTİM KATALOĞU