KİMLİK ANALİZİ

Genel Kimlik Özelliklerimiz - (Lütfen Test İçin Tıklayınız.) - (Yeterlilik İçin Tıklayınız)

 • Her insanın kimliğinde dışa açık bir tarafı ve birde kendine dönük tarafı vardır.Dışa dönük tarafımız sosyal davranışsal yeterliliklerimizi belirlerken,  içe dönük tarafımız kişisel davranışsal yeterliliklerimizi belirler.
 • Eğer sadece içe dönük tarafımız olsaydı kendimizi “otistik” olarak tanımlardık, sadece dışa açık yanımız olsaydı kendimizi “down sendromu“ olarak tanımlardık.
 • Bir başka deyişle C olarak tanımladığımız tarafımız içe dönük, disiplin er, sayısal tarafımızı ifade ederken, M olarak tanımladığımız tarafımız ise dışadönük, İlişkisel, duygusal tarafımızı tanımlar.
 • Bazı meslekler ağırlıkta kişisel davranışsal yeterlilik gerektirirken (planlama, zamanlama, kontrol, kendisiyle barışık olma, sözünde durma ...), bazı meslekler ise ağırlıkta sosyal davranışsal yeterlilik gerektirir (iletişim, empati, başkaları ile barışık olma...) Liderlik yeterliliklerimiz her iki tarafımızı geliştirmek ile yani kişisel kalitemizi arttırmakla gelişir.

Mesleki Kimlikler

 • Tutucu kimlik                                  
 • Gelenekçi kimlik
 • Gerçekçi kimlik          
 • Araştırmacı kimlik       
 • Sosyal kimlik                 
 • Sanatçı kimlik                                            
 • Marjinal kimlik
  • Tutucu kimlik; çok geçmişte yaşar. Marjinal kimlik ayrı bir düzlemde yaşar.  Her ne kadar her iki kimlikte iki uçta görünüyor olsalar da içinde yaşadıkları toplumu ve zamanı reddettiklerinden dolayı toplum için bir şey üretmeyi reddederler. Dolayısıyla tutucu ve marjinal kimlikleri mesleki kimlik olarak kabul etmiyoruz.
  • Gelenekçi Kimlikler; Düzenli, planlı, kurallara uyan, emir almanın zor gelmediği ve emir vermekten hoşlanan, sakin ve sadakati yüksek olanlar, değişimi zor kabullenen, modaya güç uyanlar; ( tek düze iş yapanlar, sadece verilen işi yapanlar)
  • Gerçekçi Kimlikler; Hüner, güç gerektiren, fiziksel etkinlikleri içeren meslekler, mekanik faaliyetlere yönelenler, terleyerek çalışmayı sevenler, sayısal ölçülebilir işleri sevenler; (şantiyede mühendis, fabrikada formen, mobilya ustası yada petrol platformunda bir petrolcü, belki bir çiftçi ya da ormancı.)
  • Araştırmacı Kimlikler; Hem kendisi ile hem başkaları ile barışık olanlar, duygusal yapısı yeterli düşünsel yapısı güçlü olanlar. Belirsizlikten hoşlananlar, sayıları seven, matematiği kuvvetli olanlar, çocukken çok soru soran ve meraklı olanlar, keşfetmeyi ve problem çözmeyi sevenler. (Bilim adamları, matematikçiler, tıpçılar ve laboratuar mühendisleri, biyologlar, kimyacılar, pazar araştırmacılar, insan kaynakları uzmanları ve sosyologlar, psikologlar)
  • Sosyal Kimlikler; Kendine değil topluma dönük, grup kurmada başarılı, iletişim ve ilişkiyi seven, başkaları ile daha barışık neşeli ve verici kişilikler; (müşteri süreçlerinde çalışanlar, öğretmenler.)
  • Sanatçı Kimlikler; Kendini ifade etmeyi sevenler, yaratıcı ve hayal gücü kuvvetli, beyin kimyaları güçlü, duyguları yoğun kişiler, bağımsız, hassas kişiler, kendiyle dostluk kuran kendini arayan; yazarlar, müzisyenler, sanatçılar, şairler, reklâmcılar, sinema-tiyatro sanatçıları ve son yıllarda bilgisayar programcıları ve profesyonel sporcular.)

Mesleki Kimlik Puanları:

 • Muhafazakâr                         (C 500 - 450 / M 000 – 050)
 • Gelenekçi                              (C 450 - 400 / M 050 – 100)
 • Gelenekçi ağırlıklı gerçekçi     (C 400 - 350 / M 100 – 150)
 • Araştırmacı ağırlıklı gerçekçi   (C 350 - 300 / M 150 – 200)
 • Gerçekçi ağırlıklı araştırmacı   (C 300 - 250 / M 200 – 250)
 • Sosyal ağırlıklı araştırmacı       (C 250 - 200 / M 250 – 300)
 • Araştırmacı ağırlıklı sosyal       (C 200 - 150 / M 300 – 350)
 • Sanatçı ağırlıklı Sosyal             (C 150 - 100 / M 350 – 400)
 • Sanatçı                                    (C 100 - 050 / M 400 – 450)
 • Marjinal                                   (C 050 - 000 / M 450 – 500)

Kurum, Takım ve  Süreç Liderlik  Puanları:

 • Lütfen yeniden yaptığınız kimlik analizinizin liderlik puanlarınızın (C+ M+) toplamını aşağıdaki şekilde analiz ediniz.
  • Yönetilen kimlik (Sadece Yönetilebilir)     “000 – 125”
  • Yönetici kimlik   (Yönetebilir)                   “126 – 250”
  • Yönetici lider kimlik (Yönlendirir)             “251 - 275”
  • Lider yönetici kimlik (İçselleştirir)             “276 – 300”
  • Lider adayı kimlik (Yönetişebilir)              “301 – 350”
  • Lider kimlik  (Yönetiştirir)                        “351 – 500”

“Lütfen bilgisayarın sizin için önerdiği geliştirilebilir alanlarınızı dikkate alınız.”

Liderlik Puanları Yorumlar;

 • Süreç liderliği için (c+)+(m+) toplam puanınızın 275’den yüksek,
 • Takım Liderliği ve proses liderliği için toplam puanınızın 300’den yüksek,
 • Kurum liderliği için ise toplam puanınızın 325’den yüksek olup, mesleki kimliğin mutlak araştırmacı kimlik olması ve m+ puanının c+ puanından yüksek olması gerekir.
 • Lütfen puanlarınızı mesleğinize göre geliştirin.

“Takım, proses ve kurum liderliği üstlenenler liderlik puanlarını da sürekli geliştirmelidirler."

EĞİTİM KATALOĞU