İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Yer
: Hilton Kozyatagı, Istanbul
Başlama Tarihi
: 09.05.2020
Bitiş Tarihi
: 10.05.2020
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Değişen Dünya, Değişen Ekonomik Dinamikler ve Satışın Değişen Yüzü

 • Küreselleşme ile Ekonomide Değişim
 • Değişimin Pazarlama Anlayışına Etkisi
 • Satışta Değişmeyen Formül Değişen Yaklaşım (Değer Kavramı)

Pazarlama, Satış, Satıcı Kavramları ve İlişkileri

 • Pazarlama ve Satış Fonksiyonları Arasındaki İlişki
 • Satıcı ve Temel Özellikleri
 • Fiziksel Özellikler
 • Olumlu ve Olumsuz Satıcı Tutumları
 • Olumlu Davranış Modelleri

Satış Sürecinin Analizi

 • Araştırma
 • Ön Hazırlık
 • İhtiyacın Tespiti
 • Satış Sunumu
 • İtirazların Yönetilmesi
 • Satış Kapama
 • Satış Sonrası Takip

Satış ve Zaman Yönetimi

 • “Zamanı Yönetemeyen Zamanın Kölesi Olur”
 • Satıcının “SATIŞA AYIRDIĞI ZAMAN”!
 • Zamanı Yönetme Araçlarından; Plan, Rota, Takip

Satış ve Etkin İletişim

 • Müşteri ile İlişki Kurabilmek için Etkin İletişim
 • Mesaj, İletim, Geri Bildirim
 • Yüzyüze Görüşmede “Vurgu”, “Konuşma Hızı”, “Sesin Yüksekliği” ve “Duraklar”
 • İletişimde, Beden Dilinin Önemi ve Kullanımı

Workshop 1_Kendini İfade Edebilme Sanatı
Kişilik, Kişiliğin İletişimde ve Satış Sürecindeki Önemi

 • Kendini Bilmenin Önemi
 • Müşteriyi Tanıyabilmenin Önemi

Workshop 2_Baskın Kişilik Çalışması
Etkin Satış İletişiminde Dinlemenin Rolü

 • Yanlış Dinleme Türleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Yapmamız Gerekenler

Yakınlık ve Güven Oluşturmanın Önemi

 • Faaliyet Gösterilen Pazarlara Göre “Güven”in Önemi
 • Duygu mu, Mantık mı?
 • Yakınlık ve Güven İlişkisi

Satış Görüşmesi ve Sunum

 • Başarılı Bir Satış Görüşmesinin Temel Öğeleri
 • Satış Sunumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Satış Sunumu Yaklaşımları
  • Ürün Özellikleri Yaklaşımı
  • Ürün Avantajları Yaklaşımı
  • Ürün Faydası Yaklaşımı
  • Karma Yaklaşım
  • Hiyerarşik Yaklaşım
  • Tepki Yaklaşımı
  • Sorun Çözme Yaklaşımı
  • İhtiyaç Yaklaşımı
 • Görsel, İşitsel ve Sembolik Unsurlar

Workshop 3_Fayda Paketini Sunma
Müzakere Sürecinde İkna Etmenin Önemi

 • İletişim, İkna ve Manipülasyon (Algı Yönetimi)
 • Psikolojide Sınıflanmış İkna Yaklaşımları
  • Azlık İlkesi
  • Otorite İlkesi
  • Hoşlanma İlkesi
  • Karşılıklılık İlkesi
  • Başkaları Yapıyorsa İlkesi
  • Tutarlılık İlkesi
  • Harekete Geçiriciler İlkesi
 • Çok Kullanılan İkna Yöntemleri
  • Önce Küçük, Sonra Büyük Rica Tekniği
  • Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği
  • Gitgide Artan Ricalar Tekniği
  • Satışı Tatlandırma Tekniği
  • Evet-Evet Tekniği
  • Hangi? Tekniği
  • Borca Sokma Tekniği

Satış Müzakeresinde İtirazları Yönetmenin Önemi

 • İtiraz Türleri
  • Gerçek İtirazlar
  • Gizlenmiş İtirazlar
  • Fiyat İtirazları
  • Spesifik İtirazlar
  • Yavaşlatma İtirazları
 • İtirazların Yönetilmesi

Satış Sürecinin Son Aşaması Satış Kapama

 • Satış Kapama Zamanlaması
 • Satış Kapama Yöntemleri
  • Doğrudan Kapama
  • Özetleme Yoluyla Kapama
  • Gösteriyle Kapama
  • Olumsuz Kapama
  • Özel Teklifle Kapama

Workshop 4_Satış Müzakeresi Örnekleri “Canlandırma”

Eğitim Tarihi ve Yeri:
9/ 10 Mayıs2020 Cumartesi/Pazar 10:00 – 18:00
Hilton Kozyatagı, Istanbul

EĞİTMEN:
Serdar BİLECEN

Serdar Bilecen 1965 yılında Ankara’da doğdu. 1983 yılında TED Ankara Koleji’nde Lise eğitimini tamamladı. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.
Yazılım geliştirme ve donanım mühendisliği konularında değişik firmalarda teknik görevlerde bulunduktan sonra, 1989 yılında Koç-Unisys / KoçSistem’de teknik hizmetler bölümünde Elektronik Mühendisi olarak göreve başladı. 1990 yılında bu firmanın satış bölümüne geçti, son olarak Satış Yöneticiliği görevini yaptı. 1998 yılında Compaq Computer firmasında Ankara Bölge Müdürü oldu. Yurtiçi ve yurtdışında, satış konusunda çeşitli görevlerde bulundu.
Bilişim ve Satış Danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra Satış Teknikleri, İletişim Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Yaratıcılık, Stres Yönetimi, Yönetim Teknikleri, Sunum Teknikleri ve Beden Dili konularında eğitim verdi.
Bilkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğretim görevlisi “Yönetim Bilgi sistemleri – MIS”, “Müzakere Teknikleri” ve ayrıca “Gelişmiş Satış Teknikleri” konularında dersler vermektedir.
Danışmanlık ve eğitim verdiği kuruluşlar arasında, Turkcell, Vestel, Delta Petrol, Alce, Alarko, Vakıfbank, Bilkent Otel, İskenderun Demir Çelik, Yakupoğlu Deri Sanayi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Nüve, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hacettepe Üniversitesi, KoçNet, Software AG, Equant, Biznet, EMC, Oracle, Kale Yazılım, Ekspa, EML, SAP AG, Spark Ölçüm Sistemleri, Sekom, Türk Patent Enstitüsü, Eti Maden A.Ş. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Produktivite Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, HÜFAM, Tepe Savunma, ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark firmaları bulunmaktadır.
Çok iyi derecede İngilizce bilen Serdar Bilecen bir çocuk babasıdır.

Ceyhun YEŞİLŞERİT
1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı. Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır. ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı uluslar arası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir. 2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı” eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan eğitimlerde görev almaya devam etmektedir.
YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslar arası Pazarlama Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Ödeme Koşulları:
Program Bedeli; 1.400,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar dahildir.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU