YÖNETİCİLER için DİJİTAL DÜNYADA ve SOSYAL MEDYADA İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yer
: Dedeman Bostancı Hotel, İstanbul
Başlama Tarihi
: 05.06.2020
Bitiş Tarihi
: 05.06.2020
Süre
: 01 Gün - 07 Saat


Ayrıntılı Bilgi

‘‘Bağlanmış Dünya’da Paradigma Değişimi

 • ‘Sosyal Medya’nın Tanımı ve Önemi
 • Geleneksel Medya ile Yeni Medya Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
 • ‘Sosyal Medya’ Karakteristiği Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 Hatta Web 4.0
 • Reklam ve ‘Sosyal Medya’
 • İtibar Yönetimi ve ‘Sosyal Medya’
 • Siyasal İletişim ve ‘Sosyal Medya’
 • Halkla İlişkiler ve ‘Sosyal Medya’
 • ‘Sosyal Medya’ Hukuku
 • ‘Sosyal Medya’da Kriz Yönetimi

Önemli ‘Sosyal Medya’ Ağları, Kanalları ve Araçları

 • Facebook, Twitter, Foursquer, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Vine, vs.
 • Mikro Blog, Blog, Topluluk ve Forumlar
 • ‘Sanal Topluluk’ Nasıl Üretilir Ana Dinamikleri Nelerdir?

‘Sosyal Medya’nın Kazandırdıkları ve Fırsatlar

 • Farkındalık
 • Sosyalleşme
 • Hızlı İletişim
 • Bilgiye Kolay Ulaşım
 • İş Olanakları
 • Kendini İfade Etme
 • Mesafeleri Ortadan Kaldırma
 • Saat Farklarını Ortadan Kaldırma

‘Sosyal Medya’nın Zararları ve Riskler

 • Kimlik Sorunları
 • Gizlilik İhlali ve Merak, Takip ve Gözetleme-Teşhir
 • Kandırılma, Suistimal, Aldatılma, Kullanılma
 • Yasal Sorunlar Popüler Kültürün Yaygınlaşması ile Kültürel Çöküş
 • Kötü ve Tehlikeli İçerik Paylaşımı
 • Yalnızlaşma, İletişim Becerilerinde Kayıplar ve Gerçeklik Duygusundan Kopma

‘Sosyal Medya’da Ağ Oluşturmanın ve Başarılı Olmanın Yolları

 • ‘Bağlanmış Dünya’da Sosyal Sermaye ve Karşılıklılık
 • Hedef Kitleyi İyi Seçmek ve Analiz Etmek
 • Uygun Araç Kullanımı ve Devamlılık
 • ‘Sosyal Medya’ Politikası Oluşturma
 • İlgi ve Takip
 • İlişki Yönetimi ve İletişim Geliştirme
 • Görünürlük
 • Güvenilirlik
 • Aidiyet Duygusu Yaratma
 • Doğru Zamanda Var Olmak
 • Sıklığı Düzenlenmiş ve Aktif Kullanım
 • Denetleme ve Gözlemleme Yöntemleri
 • Ölçme ve Değerlendirme

‘Sosyal Medya’da İçerik Yönetimi

 • Fotoğraf Kullanımı
 • Video ve ‘Gif’ Kullanımı
 • Yaratıcılık
 • Farklılık
 • Güncellik
 • İstikrar
 • Zamanlama
 • Takvim Oluşturma
 • Çoklu Platform Kullanımı

‘Sosyal Medya’da Kampanya Oluşturma

 • ‘Sosyal Medya’ Destekli Pazarlama
 • ‘Wireframe’ Hazırlama
 • Medya Planlama
 • ‘Viral’ Reklamlar
 • ‘Buzz’ Pazarlama
 • ‘Word Of Mouth’ – ‘Word Of Mouse’
 • ‘Sosyal CRM’
 • ‘SEO & SEM’ Kullanımı

Dijital Liderlik
Dünyada Büyük Değişimlere İmza Atan Liderler
Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri

 • ‘Yıkıcı Teknoloji’nin İş Dünyasına Etkileri
 • İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Blockchain, Arttırılmış Gerçeklik, Giyilebilir Teknolojiler
 • Dijital Müşteriler ve Yeni Nesil Çalışanlar
 • Güvenlik Riskleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Sanayi, Neuromarketing
 • Teknoloji Öngörüleri
 • Dijital Rekabet Hatları
 • Dijital Dönüşümün Kurum Kültürüne Etkisi
 • Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları
 • Yüksek Teknoloji ile Sosyal Girişimcilik

Kurum Dışı Dijital Faktörler

 • Müşteri Katılımını Oluşturmak İçin Dijital ve Sosyal Medya Teknolojilerinin Kullanımı
 • Satış, Pazarlama ve Halkla İlişkilerde Yeni Kurallar
 • Sosyal Müşteri Hizmetleri
 • İçerik Pazarlama
 • Büyük Veri ve Tahmine Dayalı Analitik
 • Yeni Pazarlama ve Gerçek Zamanlı Katılım
 • Kurum İçi Dijital Faktörler
 • İç İletişim ve Bilgi Transferini Arttırmada Dijital ve Sosyal Teknolojilerin Kullanımı
 • İnternet, İntranet, Extranet
 • Operasyonel Verimliliği Elde Etmek
 • Hızlı, Esnek, Hareketli Organizasyonlar Kurmak
 • Personel Katılımını Ve Motivasyonu Arttırmak
 • Müşteri Odaklı Kültür Oluşturmak
 • Kurumsal Sosyal Araçlar Ve Yazılımları
 • Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, ‘Endüstri 4.0’
 • Siber Güvenlik

Dijital Strateji Yönetimi Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü

 • Dijital Dünya Vizyonu
 • Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Yönelmiş Strateji
 • Hedefler ve Anahtar Performans Göstergeleri
 • Dijital Dönüşüm Programları
 • İnsan, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direnç Faktörlerinin Üstesinden Gelmek
 • ‘Dijital Lider’in Özellikleri ve Rolü.

Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme

 • Sosyal Medya Performans Ölçümü
 • Büyük Veri Ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi
 • Tüketici Davranışlarını İzlemek İçin Araçlar
 • Değişime Adaptasyonun Ölçümlenmesi

Dijital İtibar Yönetimi

 • İtibar Stratejisi Geliştirme
 • İtibar Yönetiminde Risk Planlaması ve Kriz Yönetimi

Dijital Kişisel İmaj Yönetimi

 • İmaj Nedir? Dijital İmaj Nedir?
 • İmajımızı Neden Yönetmeliyiz?
 • İmaj Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Dijital İmaj Yönetimi Taktikleri
 • Dijital İmaj Kırıcılar
 • Dijital Ortamda Etkili İletişim ve Dil Kullanımı, Beden Dili
 • Ekrandan Yansıyan Renklerin Etkisi

Sosyal Medyada Marka Olabilmek
Sosyal Medyadan Yansıyan Üslup, Tutarlılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Samimiyet
Gerçek Yaşam İle Sanal Yaşam Arasındaki Tutarlılık ve Bağ
Ekran Neslinin (Screenagers) İtibarı Dijital İmajından Sorulur
Gerçek Dünyadan Dijital Dünyaya Yansıyanlar
Dijital Dünyadan Gerçek Dünyaya Yansıyanlar

Eğitim Tarihi ve Yeri:
5 Haziran 2020 Cuma 10:00 – 18:00
Dedeman Bostancı Hotel, İstanbul

EĞİTMENLER:
EKİN KOPKİMAN

25 Aralık 1967 yılında üç kuşak gazeteci ve yazar bir ailede doğan Ekin Kopkiman, 1984 yılında Özel Moda Koleji'nden mezun olduktan sonra İstanbul 6.sı olarak İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'ne girdi. Üniversite öğrenimi devam ederken, 1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Kopkiman, Blue Jean gençlik dergisinde köşe yazarlığı, editörlük ve tercüme yaptı. 1987 yılında Duru Turizm'de Halkla İlişkiler Müdürü ve Kongre Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl üniversiteden hocası Betül Mardin'in önderliğinde Image Halkla İlişkiler firmasının Camel Trophy yarış organizasyonunda da görev aldı. 1988 Duru Turizm tarafından görevlendirilerek Jamaika'ya giden Kopkiman, Jamaika'da otel ve acenta operasyonlarını yürüttü. 1989 yılından otelcilik kariyeri başladı; pek çok beş yıldızlı otelde işletme yöneticiliği yaptı. 1992 yılında Emekli Sandığı'na ait İstanbul Maçka Oteli'nde Genel Müdür Yardımcısı iken dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı rahmetli Adnan Kahveci'nin Halkla İlişkiler Danışmanlığı'nı da yürüttü. Bu yıllarda eğitimcilik kariyerini de başlattı; Ekin Kopkiman, TÜBİTAK’a bağlı Tüsside'de Halkla İlişkiler seminerleri vermeye başladı. 1993 yılında Emekli Sandığı'na bağlı tüm otellerin Genel Satış Koordinatörlüğü'ne yükselen Kopkiman, 1994 yılında Interpress ve Intermedya Yayıncılık Başkan Danışmanı ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı oldu. Aynı yıl dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir'in Halkla İlişkiler Danışmanlığı'nı da yürüten Ekin Kopkiman, 1995 yılında Londra'ya giderek Frances King School'da ileri İngilizce, pazarlama ve ekonomi dersleri aldı. 1996 yılında ülkeye dönen Kopkiman, Bayındır Holding'e ait Türkiye'nin ilk ve tek temalı parkı olan Tatilya'da Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü oldu. Aynı yıl İstanbul'da açılan Türkiye'nin ilk ve tek Relais & Chateaux Oteli ünvanına sahip Bosphorus Pasha Hotel'de Genel Müdürlüğü görevini 1999’a kadar sürdürdü.
Ayrıca, 2001 yılında Akademi İstanbul İşletme İletişimi Bölümü Halkla İlişkiler İhtisas Programı'nda da eğitimciliğe başlayan Kopkiman, iki yıl boyunca Akademi İstanbul'da Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları ve Protokol eğitimlerinin Proje Koordinatörlüğü'nü sürdürdü ve seminerler verdi. Yine 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programı'nın Proje Koordinatörü oldu ve Halkla ilişkiler, Reklam ve İnsan Kaynakları konularında dersler vermeye başladı.
2002 yılında Pera Güzel Sanatlar ve İletişim Okulu'nda İletişim Bölümü'nü kuran Kopkiman, iki yıl boyunca Başkanlık görevini üstlendi ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Gazetecilik dersleri verdi.
2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda da eğitimciliğe başlayan Kopkiman, burada da beş yıl boyunca Pazarlama Programı'nda Davranış Bilimleri ve Halkla İlişkiler dersleri verdi ve İşletme Marka Programı'nın ilk açılışından itibaren de Marka Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Satınalma Psikolojisi ve Pazarlama derslerinde uzman eğitimci olarak görevlendirildi.
2007 yılında Kantarelli Mağazacılık ve Danışmanlık Şirketini kuran Ekin Kopkiman iki büyük departmant store mağazası ve bir ayakkabı mağazası açtı. Aynı zamanda yine bu şirket bünyesinde Mağazacılık konusunda çeşitli eğitim ve seminerler düzenledi ve danışmanlık hizmeti verdi.
Farklı yayınevleri ile editörlük çalışmaları da yapan Ekin Kopkiman, 2014 yılından beri Karnaval Media Group bünyesinde bulunan Borusan Klasik Radyosu'nda Echo İle Bodoslama Programı'nın yapımcısıdır.
1999 - 2000 yıllarında EyTV'de yayınlanan, kariyer planlama, meslek tanıtımları ve Avrupa Birliği konularını içeren 2. Rönesans Programı'nın yapımcılığını Canip Altay ile birlikte üstlenen ve sunan Kopkiman, 1998'den bu güne Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nde bilgi ve deneyimlerini çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile devam ettirmektedir.

Ödeme Koşulları ve İndirim Alternatifleri:
Program Bedeli 750,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar ve öğle yemeği dâhildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx; yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU