İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yer
: Karizma Kule Kartal, İstanbul
Başlama Tarihi
: 13.07.2019
Bitiş Tarihi
: 14.07.2019
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Yönetsel Trendler Yönetişim ve İlkeleri

 • Sosyal Sorumluluk
 • Şeffaflık
 • Hesap Vericilik
 • Kurumsal Adalet

Stratejik Yönetim, Kurumsal Performans, Kişisel Performans, Kurumsal Adalet İlişkisi
Ücret ve Diğer Menfaatler

 • Tanımlar
 • ÜcretinTemel Uygulama İlkeleri
 • Ücreti Belirleyen Temel Unsurlar
 • Ücret Sistemi Oluşturma Metodolojisi

Ücret ile Çalışan Güdüleme ve Adalet

 • Yaş Gruplarına Göre Çalışan tercihleri Arasında Ücretin Yeri
 • Ücrette ve Ödüllendirmede Adalet

Ücret Yönetimi Sistemi

 • Ücret Yönetimi Modelleri
 • Ücret Skalası
 • Ücretin Ayrılabilir ve Ayrılmaz Parçaları
 • Sabit ve Değişken Ücret

İş Değerlendirme Sistemi ve İş Değerlenesine Bağlı Ücretlendirme

 • Kademe Yapılarının Oluşturulması
 • Kıyaslama Yapılması
 • Piyasa Konumlandırılması
 • Ücret Sisteminin, Performans, Kariyer, Yetenek Yönetimi, Seçme Yerleştirme Süreçleri ile Entegrasyonu
 • Yetkinlik ve Yeterliliklerin Tespiti ve Ücret Sistemine Baz Oluşturma

Ücreti Belirleyen Etmenler

 • İlk Ücreti Belirleme ( İşe İlk Girişte Ücret )
 • Ücret Güncelleme, Örgüt İçi Yatay ve Dikey Hareketliliğin Ücrete Yansıması

Ücret Yönetimine Girdi Sağlayan Faaliyetler

 • Performans Temelli Ödeme / Ödüllendirme Stratejileri
 • Ücretlendirme – Yararlandırma Ölçütleri: Örgüt Politikası, İş Gücü Piyasası, İş Özellikleri ( İş Değerlemesi – Job Evaluation )

Ücret Araştırmaları ile Güncelleme

Eğitim Tarihi ve Yeri:
13/ 14 Eylül 2019 Cumartesi/ Pazar 10:00 – 18:00
Karizma Kule Kartal, İstanbul

EĞİTMEN:
ÖZLEM YURDANUR

TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. “İnsan Kaynakları Yönetiminin İnsan Boyutu” konulu tez çalışması ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına STFA Holding’in Enerkom şirketinde insan kaynakları yönetimi alanında başlayan Yurdanur, The Coca Cola Company ve Ziraat Bankası A.Ş.’de insan kaynakları ve eğitim birimlerinde çalışmış; bu çalışmalar sırasında Uluslararası Çalışma Örgütü, ve AB bünyesinde çeşitli projeler yürütmüş, birçok şirketin yeniden yapılanması ve insan kaynakları yönetimine geçiş süreçlerini yönetmiş ve kurumsal eğitim projelerinde proje yöneticisi ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Halen kurumsal iletişim ve insan kaynakları yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kurumsal kapasite artırımı, insan kaynakları yönetimi, istihdamın iyileştirilmesi, iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iyi yönetim uygulamalarının artırılması ve iletişim alanlarında AB ve BM projelerinde uzman ve eğitimci olarak görev yapmakta olan Yurdanur, uluslararası birçok sivil toplum örgütü ve üniversite ile kurduğu işbirlikleri kapsamında çalışma yaşamı ile insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve yetişkin eğitimi konularında uluslar arası projeler yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Yönetimi alanında doktora çalışmalarını yürüten Yurdanur, 2002 yılından beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi anabilim dalında konuk öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Yurdanur, ASTD, SHRM, KARDER ve Kamu Kalite Derneği üyesidir.

OLCAY BAYTAN
Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında TRT İzmir Radyosu Eğitim Programları Bölümünde “Yaşayan Ege Programında” eğitim programlarının içeriğinin hazırlanmasında ve yayın akışının yazılmasında görev aldı. Yine Lisans Eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Eskişehir Polis Okulu için hazırladığı Eğitim Projesinde gönüllü olarak çalıştı ve eğitim programlarının içeriklerini tasarladı.
Mezuniyet sonrası Çalık Holding’te İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanı olarak başladığı görevinde şirketin Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarına da destek verdi ve tüm Kalite Eğitimlerinin organizasyonunu yürüttü. Çalık Grup’un Kurumsal Kimlik çalışmalarında yer aldı.
Daha sonra Vestel Şirketler Grubu’nda İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev alan Olcay BAYTAN, ağırlıklı olarak Vestel Şirketler Grubu’nda eğitim programlarının hazırlanıp yürütülmesinden sorumlu oldu. İnsan Kaynakları Projeleri ile birlikte Süreçlerle Yönetim proje ekibinde de etkin olarak görev aldı.
1999 yılında sadece LEVIS Üretimi yapan Denimko Tekstil’in İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevine başladığında, İnsan Kaynakları Yönetimi, İdari İşler, Endüstriyel İlişkiler ve Sendika İlişkilerinin yürütülmesinden sorumlu oldu.
Tekstil üretiminden Perakende sektörüne geçişi Türkiye’deki mağazacılık sektörünün en güçlü markalarından olan YKM Mağazacılık ile gerçekleşti. 10000 m2 lik kapalı alanda yer alan YKM Galleria mağazasının tüm işe alım, oryantasyon ve eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesinde görev aldı. Gizli Müşteri Memnuniyet Anket değerlendirmelerini projelendirdi. Çalışan memnuniyetinin satış başarısındaki motivasyonu artıracağı inancı ile tüm mağaza yöneticileri ve çalışanları ile İç İletişim Toplantıları ve Eğitimler düzenledi.
2006 yılında VIP Turizm’in İnsan Kaynakları Müdürü olarak organizasyonel gelişim ve büyüme süreçlerine katkıda bulunmuş özellikle bütçe ve performans değerlendirme çalışmalarında yer almıştır. Tüm şirket çalışanlarının aynı anda katılım sağladığı ve paralel oturumlarla 3 gün süren en geniş katılımlı eğitim organizasyonunu başarı ile koordine etmiştir. TUSİAD KALDER İşbirliği ile VIP Turizm’in gerçekleştirdiği Kalite Kongrelerine 3 yıl boyunca VIP Turizmi temsilen katılma fırsatını buldu. Y2010 yılında SİNBO Küçük Ev Aletlerinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev başladığında, Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ile birlikte Kalite Yöneticiliği ve Temsilciliği görevini de üstlenmiştir. Şirketin Kurumsallaşma Süreçlerinde etkin rol oynamış TURQUALITY projesinin tüm şirketi içi organizasyonunu yürütmüş belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasına destek olmuştur. Yalın Üretim / Yalın Yönetim Kavramları ile de SİNBO ‘da tanışmıştır.
Dalgakıran Makine’deki İnsan Kaynakları Müdür’lüğü süresince ikinci TURQUALITY projesini yürütme fırsatını bulmuştur. Organizasyonel Yapılanma, Stratejik Planlama, İş Tasarımlama çalışmalarını yürütmüştür. Birden fazla şirketin birleşiminde başarılı bir norm kadro ve personel hareketleri planlaması (kariyer ve yedekleme planları ) ile hiç personel kaybı yaşamadan reorganizasyonun gerçekleşmesini sağlamıştır. Hedeflerle Yönetim ve Performans Sistemi, Ücret Sistemi, Öneri ve Ödül Yönetimi Sistemlerinin kurulmasını sağlamıştır. Dalgakıran Akademinin kurulması için ön hazırlık çalışmalarında bulunmuştur. Yalın Yönetim ve Üretim Sistemleri çalışmalarında aktif olarak çalışmış, eğitim programlarının yürütülmesinden sorumlu olmuş ve Kaizen projelerinde görev almıştır.
İnsan Kaynakları Müdürü olarak iş yaşamını Enerji Sektörünün güçlü firmalarından olan KESİR’de tamamlayan Olcay BAYTAN, burada da Organizasyonel Yapılanma, Stratejik Planlama, İş Tasarımlama, İnsan Kaynakları Sistemlerinin tüm fonksiyonlarının kurulması ve sürdürülmesi, Ücretlendirme Sistemlerinin Kurulması görevini yürütmüştür.
Çalıştığı pek çok şirkette İnsan Kaynakları Uygulamalarının, elektronik bilgi sistemlerine aktarılması sağlayarak ,bilginin düzenli ve verimli bir şekilde işlenmesi , her an güncel ve ulaşılabilir şekilde raporlanabilir olmasına özen göstermiştir.
2013 yılında Erickson Ekolü ile tanışıp Koçluk Eğitimini tamamladı. Halen KOÇ’ luk alanında eğitim ve deneyim sürecini devam ettirmekte olan Olcay BAYTAN ICF Türkiye ve ICF Global üyesidir.

Ödeme Koşulları ve İndirim Alternatifleri:
Program Bedeli: 1.100,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar ve öğle yemeği dâhildir.

 • 2 kişi katılımlarda; % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda; % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx  yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU