ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ, REKABETÇİ İSTİHBARAT VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ EĞİTİM
(www.hareketegec.com İşbirliği ile)

Yer
: Hilton Kozyatağı Hotel, İstanbul
Başlama Tarihi
: 12.12.2020
Bitiş Tarihi
: 13.12.2020
Süre
: 02 Gün - 14 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Neden Uluslararası Ticaret
Küresel Pazarlama Stratejisi Geliştirme

 • Rekabet Edebilmek İçin Stratejik Düşünmenin Önemi
 • Temel Rekabet Stratejileri
 • Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı
 • Porter ve Rekabet Stratejileri
  • Farklılaşma
  • Maliyet Liderliği
  • Yoğunlaşma
  • Parabol VS Hiperbol

Risk Tanımlaması, Genel Olarak Riskler ve Yönetimi

 • Küresel Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi
 • Ulusal Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi
 • Ulusal Siyasal Riskler ve Takibi Yönetimi
 • Mali Sektör Riskleri ve Takibi Yönetimi
 • Sektörel Riskler ve Takibi Yönetimi
 • Pazar Segment Riskleri ve Takibi Yönetimi
 • Pazar Tedarik Riskleri ve Takibi Yönetimi

Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma

 • İşletmenin Pazarlama Stratejisini Oluşturan Temel Soru “Kim’e Ne Satacağız?”
 • Uluslararası Pazarda Bölümleme
 • Uluslararası Pazarda Konumlandırma
 • Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri
  • Şelale Yöntemi
   • Fıskiye Yöntemi

Hedef Pazar Seçim Çalışması

 • Hedef Pazar Belirleme Süreci
 • Hedef Pazar Koşullarının Gözden GeçirilmesiV Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi
 • Seçim Yapabilmek İçin Pazar Potansiyelini Belirleme
  • Veri Toplama ( Planlama, Kaynak Belirleme, Veriye Ulaşma )
  • Veriden Bilgiye Ulaşma
  • Çoklu Faktör Tekniği

Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları

 • İşletme İçi Kaynaklar
 • İşletme Dışı Kaynaklar

Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması (Stratejik Rekabetçi İstihbarat)

 • Eski Yöntemlerle (Ticari İstihbarat) Stratejik Rekabetçi İstihbarat Arasındaki Fark Nedir?
 • Açık, Sürdürülebilir ve Güvenilir Kaynak Kavramı
 • İnovasyon Transferi ne Demek? Stratejik Rekabetçi İstihbarat İlişkisi Nedir?
 • Hedef Pazar Seçimiyle İlgili Masa Başı Araştırma
  • Hangi Verileri Toplamak Gereklidir?
  • İnternet Kaynaklarından Veri Toplanması
   • Bu Konudaki Devlet Destekleri
   • Doğru Veri Araması Yapma
  • Yabancı Misyonlardan Veri Toplama
  • Sivil Toplum Kuruluşlarından Veri Toplama
  • Sektörel Yayınlardan Veri Toplama
  • Rekabet Ortamından Veri Toplama
  • Hazır Veri Satınalma

Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Yol Haritası

 • Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model Araştırmaları
  • Türk Patent Enstitüsü ve World Intellectuel Property Organisation Sitelerinden Veri Toplama
 • Ulusal ve Uluslararası Marka Araştırması
  • Türk Patent Enstitüsü ve World Intellectuel Property Organisation Sitelerinden Veri Toplama
 • ITC Market Access Tools Kullanımı Atölyesi
  • Dünya Ticaret Verileri (Trade Map) Kullanımı
  • Dünya’da Standartlar (Standart Map) Kullanımı
  • Dünyadaki Kamu ve STK İhalelerini Takip (Procurement Map) Kullanımı
  • Dünyadaki Sektörümüze Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Investment Map) Kullanımı
  • İhracat Potansiyelimizin Analizi (Export Potential Map) Kullanımı
  • Trade Map’den Potansiyel Müşteri Belirleme (Compass ve Dun&Bradstreet Verileri)
 • Sektör Araştırmaları
  • Ekonomi Bakanlığı Sitesinden Veri Toplama (Sektörel Raporlar, Fuar Listeleri, Teşvik ve Destekler Hakkında Güncel Veriler vb.)
  • STK’lardan Sektör Raporları Arama
  • Sektör Raporlarından Ulusal ve Uluslararası Pazar Gelişmeleri, Rakiplerimiz ve Beklentilerin Analizi (Benchmarking Çalışmaları)
 • Uluslararası Ticarette Kilometre Taşı Niteliğinde Önemli Kurumlardan Ücretli / Ücretsiz Yararlanma
  • Lonca Sitesinin İncelenmesi
  • Veri Tabanları Siteleri (Compass, Dun&Bradstreet, Thomas Register, Trade Atlas vb.)
  • Portallara Kayıt ve Yararlanma
 • PESTLE Analizi ve Hedef Pazar Seçimine Etkisi
 • Alan Çalışması
  • Masa Başı Çalışması Yeterli Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmalı?
  • Öncelikle Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma
  • Alan Çalışmasının Planlanması
  • Randevu Alımı ve Ziyaret Süreci
  • Uluslararası Sektörel Fuarlara Ziyaretçi / Katılımcı Olma
   • Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma
  • Raporlama ve Belge Toplama

Analitik Hedef Pazar Seçimi

 • Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Sonucu elde Edilmiş Verilerin Bilgiye Dönüştürülmesi
 • Hedef Pazar Seçimimize Temel Oluşturacak Kriterlerin Belirlenmesi
 • Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçimi Tablosu Hazırlanması
 • Tablo Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi ve Karar Alma Süreci

Stratejik İhracat Pazarlaması Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları

 • File in File Dosya Hazırlanması ( Master File )
 • Eylemlerin Belirlenmesi
 • Takip Sistemi Kurulması

Olası Müşterilerin Değerlendirilmesi

 • Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili İle Karşılaştırılması
  • İdeal Müşteri Profili Oluşturma
  • Olası Müşterilerin İdeal Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi
 • Seçilmiş Olası Müşterilerle Yapılacak Görüşmelerin Planlanması
  • Yurtdışı Olası Müşterileri Ziyaret Planlama (Rota Oluşturma)
  • Ulaşım ve Konaklama Planlaması
  • Randevu Alınması
  • Olası Müşteri Görüşmelerinde Ulusal Kültürlerin Göz Önünde Bulundurulması
 • Olası Müşterilerle Müzakere Süreci
  • Müzakerelerde Ulusların Kültürlerin Etkileri
  • Uluslararası Müzakereci Profili
  • Kültürlerarası Müzakereyi Yönetme Kuralları

Eğitim Tarihi ve Yeri:
12/ 13 Aralık 2020 Cumartesi, Pazar 10:00 - 18:00
Hilton Kozyatağı Hotel, İstanbul

EĞİTMEN:
Ceyhun YEŞİLŞERİT

1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.
Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır.
ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı uluslar arası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.
2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı” eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan eğitimlerde görev almaya devam etmektedir.
YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslar arası Pazarlama Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Ödeme Koşulları:
Program bedeli: 1.200,00 TL + KDV
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar ve öğle yemeği dâhildir.

 • 2 kişi katılımlarda % 5, 3 – 6 kişi katılımlarda: % 10 indirim uygulanmaktadır.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx; yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU